ORGANISATIONSUDVIKLING

VI OPTIMERER JERES ORGANISATION

Vi har det organisatoriske overblik og hjælper jer med håndtere de udfordringer, der kan opstå på et overordnet, organisatorisk plan. Som specialister i arbejds- og organisationsudvikling er vi jeres værdifulde sparringspartner når det gælder de forskellige aspekter af organisationsudvikling.

 

Se nedenfor hvilke områder vi dækker indenfor organisationsudvikling.

Fusioner

Vi tager de mest værdifulde værdier, eksempelvis kulturen i arbejdsgange eller relationer i opgaver, og skaber en velfungerende proces der smelter det bedste sammen. Undervejs sparrer vi med lederen i forhold til at vurdere, hvad der er godt eller mindre godt for processen. 

Ejerskab

Har I brug for at jeres medarbejdere tager ejerskab?

Med vores hjælp og rådgivning kan vi skabe motivation og ejerskab hos jeres medarbejdere. Det gør vi ved at undersøge, hvilken grad af modstand, der eksisterer og konkret, hvad der skal gribes ind med, så ejerskabet skabes hos den enkelte medarbejder i organisationen. 

Strategi- og visionsudvikling

I har måske helt styr på, hvor I gerne vil hen, men er efter nogle år løbet ind i forandringer og udfordringer?

Vi kan med vores viden og erfaring tilbyde rådgivning, hvor vi konkret gør strategien forståelig samtidig med, at vi får skabt den nødvendige motivation, hvor medarbejderne involverer sig. Vi kan ligeledes arbejde med den proces eller modstand, som kan opstå i forbindelse med dette. 

Forandringer og modstand

Hvis der forekommer flere forandringer på én gang, kan der opstå modstand på 3 niveauer i organisationen. På hvert niveau kan vi hjælpe med identificering af problemet og hvad der skal gøres for at ændre det. Vi kan desuden rykke ind og aktivt arbejde med modstanden og få medarbejderne med i processen. 

Organisationsdesign

I eksisterende eller nye virksomheder kan vi fagligt og politisk sikre at alle beslutninger kan tages kvalificeret. Vi skaber den rigtige ramme for jeres organisation og hjælper jer med at designe organisationen, således at I sikrer at der ikke er noget, som falder mellem to stole hverken fagligt eller ansvarsmæssigt. Vi sætter fokus på at I kan løse jeres opgaver med høj grad af samarbejde, struktur og kvalitet.

Rekruttering og rekrutteringsforløb

Ønsker I sparring til rekruttering af den bedste kandidat til stillingen af en medarbejder, mellemleder eller en ny topchef?
 
Vi tilbyder et rekrutteringsforløb, hvor vi typisk inviteres ind forud for start. I udarbejder selv opslaget, og oftest vælger ansættelsesudvalget også selv kandidater ud. Herefter tilbyder vi at lave en personprofil, som først bliver gennemgået med kandidaten og dernæst med ansættelsesudvalget. Hvis det ønskes, kan vi også sagtens sidde med ved samtaler med kandidaten.

Hos Innovation anvender vi NEo-Pi3 og MPI personprofiler. Vi sørger selvfølgelig for at GDPR og etiske retningslinjer omkring gennemgang med kandidaten og viderelevering af oplysninger overholdes.

samarbejde

Tilpasset forløb til jeres organisation

Vi vil meget gerne tilrettelægge et forløb, som er tilpasset netop jeres udfordringer i organisationen. Kontakt os endelig og så tager vi en uforpligtende snak om jeres mål og behov for organisationens udvikling.

Hvordan opnår man en stærk organisation?

Få ny viden og inspiration i vores artikler om organisationsudvikling til, hvordan man styrker organisationen.