KRISEHÅNDTERING

VI FÅR JER GODT IGENNEM KRISEN

Som specialister i krisepsykologi er vi det hel rette beredskab for jer, fordi vi står klar til at hjælpe jer. Står jeres organisation overfor enten en intern eller en ekstern krise? Så tilbyder vi en helhedsløsning med rådgivning til, hvordan I kan komme igennem en krise både godt og succesfuldt.

 

Se nedenfor hvilke områder vi dækker indenfor krisehåndtering.

Defusing

Defusing er en samtale umilddelbart efter en voldsom hændelse, hvor der er fokus på at hjælpe den skadelidte, pårørende eller vidner til at komme skånsomt igennem de første døgn. Det sker ved at krisepsykologen gennemgår hændelsen og forklarer, hvilke fysiske og psykiske reaktioner der kan opstå. Vi sikrer også at ansvaret for alle aspekter omkring krisen er fordelt til relevant håndtering – det kan være presse, kontakt til forsikring eller ledelsehåndtering.

Krisekommunikation

Hvordan kommunikerer du i kriser?

Under en krise er det vigtigt, at budskabet er kort og konkret. Lad os hjælpe dig med at kommunikere på en god måde til dine medarbejdere og til pressen under en krise. Du får således sparring i, hvad og hvordan du afsender dit budskab ud og opnår det resultat du ønsker.

Debriefing

Debriefing er en systematisk gennemgang af en kritisk eller traumatisk oplevelse. De indvolverede parter har behov for at oplevelsen falder helt på plads, for at kunne adskille oplevelsen fra resten af deres hverdag. Vi hjælper med at give kendskab til de forskellige krisereaktioner, der kan opstå samt konkret rådgivning til at handle på dem.

Beredskabsplaner

Den bedste måde at håndtere ulykker, er ved at forebygge. I samarbejde med med jer lægger vi en beredskabsplan, hvor vi sørger for at I har øje på alt, der overhovedet er muligt at forebygge. I får en beredskabsplan, som I kan repetere med medarbejderne, så I ved, hvordan I skal agere, hvis uheldet er ude. Planen vil også indeholde guidlines til, hvornår I skal hidkalde professionel hjælp til det, der ligger uden for jeres (og eventuelt lokalt uddannede ressourcepersoners) handlekompetence.

krisehåndtering

Individuel krisehåndtering

Enhver organisation bliver påvirket af interne og eksterne krise på hver sin måde og det er derfor også individuelt, hvordan en sådan krise bør håndteres. Vores krisepsykologer har stor erfaring og kan håndtere kriser i alle størrelser. De indgår et samarbejde med jer og ruster jer til at klare interne og eksterne kriser. Tag kontakt til os og så tager vi en snak om, hvordan vi sammen kan få jer igennem udfordringerne. 

Hvordan håndterer man kriser via kommunikation?

Læs vores artikler om krisekommunikation og bliv klogere på, hvordan I kan håndtere interne og eksterne kriser på arbejdspladsen.