KONFLIKTHÅNDTERING

VI HÅNDTERER KONFLIKTEN SAMMEN MED JER

Vores erhvervspsykologer hjælper jer ud af en konflikt og klæder jer på til at skabe løsninger fremadrettet. Vores erhvervspsykologer er erfarne eksperter i at håndtere interne konflikter, så alle involverede parter oplever at komme styrket ud af konflikten. 

Se nedenfor hvilke områder vi dækker indenfor konflikthåndtering.

Mægling

Det er nødvendigt at mægle, når alt er gået i hårdknude. Vi anvender den løsningsfokuserede tilgang, hvor vi undersøger løsninger fremfor problemer. Vi anbefaler, at det udføres af én, som ikke er involveret i konflikten på nogen måder, og derfor vil vi være den ideelle tredjepart.

Konflikt i temaet

Er der konflikter eller dynamikker, der ikke fungerer?

Lad os undersøge jeres udfordringer, så kan vi skræddersy et forløb til jer, der får jer på rette køl igen. Vi giver jer de redskaber I skal bruge for at komme godt igennem jeres udfordring. Se mere under proceskonsultation eller team coaching.

Proceskonsultation

I proceskonsultation er der ingen fast struktur. Vi undersøger løsninger igennem flere spørgsmål, som er designet itl at skabe udvikling. Igennem disse spørgsmål sker en indre og ydre proces i den enkelte medarbejder eller i teamet, som understøttes med sparring undervejs fra lederen og erhvervspsykologen. Denne procestilgang med løbende sparring kan eksempelvis anvendes ved mobning eller ved et ønske om højere medarbejder involvering. 

konflikt på arbejdspladsen

Konflikt på arbejdspladsen

Oplever i en konflikt på arbejdspladsen, som synes uendelig og uløselig? Tag kontakt til os, vi har mange års erfaring i konflikthåndtering og vi står derfor klar til at løse enhver type konflikt.