Når dine medarbejdere nu snart vender tilbage på arbejdet efter en periode med hjemmearbejde, er det vigtigt at tage imod på en god måde. Her har du 5 råd til, hvordan du, som leder, får dine medarbejdere godt igang igen. 

1. Vurdér graden af medarbejdere i krise

Dine medarbejdere vil reagere forskelligt når de vender tilbage. Nogle har det som fisk i vandet under tilbagevenden, fordi de har savnet deres kollegaer, og andre er glade for at komme tilbage til de kendte rutiner. Men nogle kan også vende tilbage til arbejdet med savn til deres børn og de mere fleksible rammer som var gældende under hjemmearbejdstiden. Vær opmærksom på, at de har forskellige behov, og italesæt dette med henblik på, at de giver plads til hinanden.

2. Tag lederskab

I tiden når dine ansatte vender tilbage på jobbet, er der ekstra behov for lederskab. Der er behov for konkrete udmeldinger, så medarbejderne ikke er i tvivl. Fortæl medarbejderne målet – hvad skal de opnå, en klar rolle – hvad skal de gøre i forhold til de andre, en klar opgave – hvad skal de løse og et klart råderum – hvad kan de beslutte. Giv dine medarbejdere opbakning, anerkendelse og støtte og frem for alt lad dem vide, hvordan de kan give dig følgeskab.

3. Afklar retningslinjerne

Der er mange sundhedsmæssige retningslinjer, som skal tænkes ind i denne krisetid. Hold afstand gerne 1 meter, sprit eller vask hænderne, gør hyppigt rent, undlad at røre ved de samme ting, osv. Hvordan det konkret omsættes i jeres organisation, afhænger af din kontekst. Hvordan håndhæves de gældende regler? Hvordan omsætter dine medarbejdere dem i praksis? Sørg for at medarbejderne får let adgang til at koble de nye krav til de eksisterende krav. Så vanerne i jeres organisation kan ændres konstruktiv. På den måde gør du det lettere for dem, og styrker de strukturer i din organisation, som også i denne situation bliver anvendelige.

4. Giv klar kommunikation

Du skal kommunikere klart og sikre dig, at medarbejderne ikke er i tvivl, gentag gerne dit budskab. Kommuniker gerne dagligt. Du bør signalere rolighed både i dit kropssprog og ordvalg. Det er vigtigt at stræbe efter at gøre retningslinjerne i arbejdet så tryg som muligt. det vil sige være åben om, hvad retningslinjerne indebærer, så de kan gennemføre omstillingen på en rolig måde.

5. Egenomsorg når du vender tilbage

Du skal være fyrtårnet for dine medarbejdere i en rum tid, derfor er det vigtigt at du er sikker på at have energi til de kommende måneder. Sørg for at restituere og få ekstra søvn samt flere mentale pauser, hvor du har helt fri. Når du er på arbejdet vil det være godt at sparre med dine kollegaer eller din leder. Sørge for at have pauser, hvor du tanker op med det, du har brug.

Har du brug for flere råd til, hvordan du kan håndtere dine medarbejdere når de vender tilbage, så kontakt os. Vi er specialister i krisepsykologi og krisehåndtering, og giver derfor den bedste ledersparring i dette.