ARBEJDSMILJØ

VI SKABER DET BEDSTE ARBEJDSMILJØ FOR JER

Vores erfaring, specialistuddannelse og godkendelse af arbejdstilsynet, giver dig mulighed for at skabe det bedste arbejdsmiljø i din organisation, når du vælger Innovizion som samarbejdspartner.

Se nedenfor hvilke områder vi dækker indenfor arbejdsmiljø.

Forbedring af arbejdsmiljøet

Vores uddannelse målrettet arbejdstilsynets fokuspunkter giver jer mulighed for at få viden der forebygger påbud og strategier til hvordan I arbejde internt med et påbud.

 

Har jeres arbejdsplads fået et påbud af arbejdstilsynet? I samarbejde med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten udarbejder vi et forløb, som afdækker og håndterer arbejdsmiljøudfordringen. Vi rådgiver jer i hvordan I kan løse udfordringen og udarbejder en afsluttende redegørelse til arbejdstilsynet med en plan for arbejdet i praksis, efteruddannelse og relevant hjælp.

Gruppesupervision

Vil I gerne sætte fokus på jeres faglige udfordringer, rolle eller udvikling?

I gruppesupervision tager vi udgangspunkt i de faglige udfordringer I oplever i jeres arbejdsliv. Gruppesupervision skaber således rammen for et konstruktivt refleksions- og udviklingsrum, hvor I kan sparre om fælles udfordringer og udveksle erfaringer. Vi vil som supervisor hjælpe med at skabe de mest optimale rammer hertil.

Trivselsundersøgelse

Under en trivselsundersøgelse indsamler vi data på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Vi fremlægger den indsamlede data for ledelsen og giver reel rådgivning i, hvordan bestemte udfordringer eller forandringer skal tackles. Vi rådgiver jer således i, hvordan i kan får en arbejdsplads med glade og effektive medarbejdere.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Første del af vores arbejdspladsvurdering består af en identifikation og kortlægning af jeres arbejdsmiljø. Derefter kommer anden fase, hvor data typisk behandles i jeres arbejdmiljøgruppe. Her vil I få hjælp til analyse af jeres sygefravær inden I på baggrund af jeres nye viden, udarbejder en visuel og gennemskuelig handlingsplan med prioritering og deadlines for de forhold I vælger at arbejde med.

godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø

Har jeres organisation brug for flere af disse undersøgelser for at vurdere jeres arbejdsmiljø? Så kontakt os gerne, så tilrettelægger vi en samlet plan for at undersøge jeres arbejdsmiljø og en efterfølgende gennemgang af jeres datasæt.